kraagembleem KMC
kraagembleem KMC

Het Korps Mobiele Colonnes (KMC) is een krijgsmachtsonderdeel van de landmacht en was in het leven geroepen ter ondersteuning van de bescherming bevolking (BB). De BB moest het (zeker in de beginjaren), wat betreft de personele bezetting, volledig hebben van vrijwilligers, burgers die het als hun burgerplicht zagen om deel te nemen aan de werkzaamheden van de BB. Maar zelfs in de hoogtijdagen van BB waren er te weinig vrijwilligers. Om alle taken met voldoende mankracht te kunnen uitvoeren werden de tekorten aangevuld met personeel van het KMC. De hoofdtaken van het korps mobiele colonnes waren; redding, geneeskundige hulpverlening en gewondentransport, brandbestrijding, nooddrinkwaterleiding voorziening en waterzuivering.

 

 

© BB-collector 2020